Audio

Radio interview

Op donderdag 19 april en zaterdag 21 april was onderstaand interview te horen op Radio M Utrecht: Utrecht is wakker.

 

Het interview vond plaats in het kader van de “Dag van het pesten”, en komt voort uit het boek: “Over (af)vallen en opstaan”.

 

Over docenten die mee pesten, zie boek, maar ook in de vierde klas, was er een docent die echt niet meer wist wat hij er mee moest. Hij deed soms dingen uit onmacht die niet kunnen. Bij ruzie een net van touwen tussen jou en een klasgenoot spannen bijvoorbeeld.

 

Valsheid in religie

Er zijn momenten dat de oude geloofsstrijd vanuit wetten door mensen gemaakt volop oplaait. Dit dan in het klein, tussen (groepen) mensen en in het groot.

 

Als jij mij liefhebt
en het woord van vroeger
als waarheid aanbidt

waarom luister je dan niet
naar de hartslag van leven

 

Je roeping volgen. Zijn met jezelf, jouw diepste wijsheid, jouw levensdoel. Dit is een essentiële natuurwet. Er zijn universele wetten over wat goed en werkbaar is om goed te leven op Aarde, in de context van een wereld die buiten het menselijk lichamelijk waarnemen ligt. Tenzij je naar Westerse maatstaven waanzinnig bent en buiten het menselijk waarnemen kunt kijken, zoals we dat op school (en in mijn geval ook thuis) hebben afgeleerd. Een manier van waarnemen die in oude culturen nog zeer gebruikelijk is. Waar wetenschap en kennis verbonden mag worden met inzicht en wijsheid van duizenden levens voor en na ons.

Durf je nieuwsgierig te zijn naar de weg van iemand die anders denkt of is gaan denken?

Durf je te vragen naar hoe religie, in een andere beleving, met een andere naam voor de God/Allah/Eeuwige/Onnoembare, dan die waarmee jij bent opgegroeid, zin geeft. Dan heb ik het niet over orthodoxie en menselijke gedachten, oordelen en veroordelingen. Dan heb ik het over een open levenshouding, levend met hart en ziel. Welke rol speelt de angst voor het onbekende in dezen bij jou en mij?

Niets menselijks is mij vreemd, ook niet de angst voor het onbekende. Nog enger is het oordeel dat de pijn van het innerlijk kind aanraakt. Bijvoorbeeld: Jij bent slecht/duivels/lastig want …

Met het mededogen van volwassenheid, grootouder van mijzelf, is het de elf die spreekt. De engel van ver, die mij groet. En mij welkom heeft in 2018 = 29 = 11-jaar.

 

Als ik mij liefheb
het woord doorvoelend spreek
verboden loslaat

gebieden vol vergeving
mededogen en stilte

 

 

Boekverloting

Het boek ‘Over (af)vallen en opstaan’ is het persoonlijke verslag van Anja Tekelenburg over haar reis naar de diepste kern van haar wezen. Hier ontdekt zij dat alleen zij de koningin is van haar leven. Het verhaal begint met een stille belofte, gemaakt vanuit hart en ziel, om voor haar moeder te zorgen. Een belofte die voortkomt uit diepe liefde en compassie maar voorbij gaat aan het feit dat ieder individu uniek en waardevol is. Een belofte ook die de zorg voor en verantwoordelijkheid van de eigen persoon op onzichtbare wijze ondermijnt. Tot het moment dat Anja in opstand komt tegen de verstikking en verwaarlozing van het eigen ik.

Momenten

Anja wordt gedwongen het steile pad naar haar diepste kern te nemen, waar haar zelf op haar wacht. Het is een tocht vol pijn, verdriet en onzekerheid, die horen bij pesten en anorexia, met als laatste nooduitgang mogelijke suïcide. Deze reis voelt als een wandeling op blote voeten door braamstruiken en over scherpe rotsen. Gelukkig zijn er momenten van vreugde en dankbaarheid. Dit zijn de momenten waarop Anja zingeving ervaart en onderwezen wordt in de levenskunst. In de natuur en in deze levenskunst hervindt zij haar eigen wijsheid en weet zij steeds beter het punt van evenwicht te bereiken.

Balans

Naast belangrijke maatschappelijke thema’s als pesten, anorexia en suïcide gaat dit boek vooral over balans. Er is moed voor nodig om de balans te onderzoeken tussen enerzijds aangeleerde en opgelegde waarden en normen en anderzijds de innerlijke standaarden die een eigen waarheid en wijsheid vormen. Nog meer kracht vraagt het om standvastig volgens je eigen waarheid en wijsheid te gaan leven.

Samen Sterk zonder Stigma verloot één exemplaar van ‘Over (af)vallen en opstaan. Wil jij kans maken op dit boek? Vul dan vóór 26 november het onderstaande formulier in. De winnaar krijgt per mail bericht.

Boekverloting ‘Over (af)vallen en opstaan

Presentatie Wijs

Gisteren mocht ik een presentatie geven bij Boekhandel Wijs. Een presentatie als je publiek in en uit wandelt is iets anders dan voor een geconcentreerd publiek.

 

Toch merkte ik dat mensen geraakt waren, ze bleven staan of vluchtten weg. Dat vluchtten  kan uit van alles voortkomen. Dat zegt alles over de ander niet over mij. Spannend om het verhaal te vertellen aan wildvreemden. En ook mooi, als ik de ogen zie, de reacties voel.

 

De reacties van de mensen die erbij bleven waar bijzonder. Vandaag sta ik extra stil bij het innerlijk kind.

 

Zacht de bewegingen
van jong leven voelend
in de ruimte buiten tijd
materie en herrie

Zacht de bewegingen
van het kind op straat volgend
in de ruimte van speeltijd
schommels en touwen

Lief kind
lieve moeder
lieve vader

Kijk naar de ziel
naar de talenten
en laat ze zijn

Voed en spiegel
transformeer je pijn
laat zijn

Het is oké

foto van Anja Tekelenburg.

Reacties op mijn boek

Reacties op mijn boek:

  1. hier mag je trots op zijn;
  2. wat heb jij een weg afgelegd;
  3. ziet er prachtig uit;
  4. ziet er goed uit anja boek is heftig zeg , goed geschreven met voldoende alineas (??) prettig te lezen;
  5. iemand die betrokken is emotioneel zeer zeker en zeer dyslectisch is, vindt het boek goed leesbaar;
  6. wat een mooi boek Anja, en wat een herkenning en verrassingen (collega en familielid);
  7. wat een geweldig presentatie.